Home Agenda

UITGESTELD !!! (Algemene vergadering)

18 Mar 2020 - 20:00

Moorsel

Alleen leden van Fotoclub Aalst vzw zijn uitgenodigd.

Agenda:

Activiteitenverslag 2019
Boekhouding 2019
Boekhoudkundig verslag
Goedkeuring van de jaarrekeningen
Kwijting van de bestuurders
Planning 2020
Goedkeuring begroting 2020
Samenstelling raad van bestuur
Statutaire benoemingen en ontslagen
Bevestiging mandaat
Huishoudelijk Reglement
Varia, commentaren

Ieder lid kan zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid door het geven van een schriftelijke volmacht.