Home Lidgeld

Lidgeld

Wie bij een vereniging aansluit betaalt lidgeld, dat is bij ons niet anders.

Het lidmaatschap van onze club in 2022 kost 50 €. Het lidmaatschap varieert naarmate hoe ver het lopende kalenderjaar is gevorderd. Wie later op het jaar lid wordt zal dus minder betalen. Wie lid wil blijven na 1 januari van volgend jaar betaalt opnieuw en tijdig het lidgeld.

Zie ook het Intern Reglement voor bijkomende informatie.

Het lidmaatschap van VZW Fotoclub Aalst geeft jou toegang tot onze clubavonden. Als lid kan je jouw werk kwijt in een portfolio op de website. Je kan deelnemen aan de clubactiviteiten mits betaling van de eventuele deelnameprijs.

In het lidgeld zit een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand vervat. Deze verzekering loopt via Breedbeeld.