Home Privacy-verklaring

Privacy-verklaring

Privacyverklaring

d.d. 25 mei 2018

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Fotoclub Aalst vzw, Brusselsesteenweg 95, 9300 Aalst, info@fotoclubaalst.be. De Raad van Bestuur van Fotoclub Aalst vzw is zich bewust van het vertrouwen dat u van onze vereniging verwacht. Wij nemen dan ook de volle verantwoordelijkheid op ons zoals gestipuleerd in de GDPR (Global Data Protection Regulation), die wij volledig onderschrijven.

Welke gegevens:

Als ledenvereniging verzamelen wij uw persoonsgegevens via een digitaal inschrijvingsformulier dat uzelf invult. Zijnde: naam, voornaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer(s) en e-mailadres. Hierbij gaf u ons uw nadrukkelijke toestemming deze gegevens te verwerken.

Daarnaast beschikken wij over foto’s met uw beeltenis, ons door uzelf verstrekt. Deze zijn bedoeld voor de lidkaart en/of de programmabrochures van onze tentoonstellingen (voor zover u daaraan deelneemt). Ander beeldmateriaal (foto en film) is bedoeld voor gebruik op de website (www.fotoclubaalst.be, verslagen van onze activiteiten), of voor publicatie in de besloten Facebookgroep “Fotoclub Aalst”, de openbare Facebookpagina van Fotoclub Aalst of voor publicatie op YouTube.

Ook bewaren we digitaal fotografisch materiaal door onze leden zelf gemaakt. Deze foto’s staan op de harde schijf van de laptop van de fotoclub voor gebruik tijdens de toonmomenten op een clubavond. Een deel van deze beelden krijgen een meer definitieve opslag in het fotoarchief van de club om naam van de auteur.

Wij garanderen alle wettelijke bepalingen inzake auteurs-, portret- en exploitatierecht in verband met dit beeldmateriaal te respecteren.

Waarom verzamelen we deze gegevens:

Wij verzamelen deze gegevens omdat onze werking impliceert dat wij met u in contact kunnen treden teneinde informatie door te spelen, uitnodigingen te versturen, uw deelname aan activiteiten te registreren, een verzekering af te sluiten.

Motivatie:

Wij verzamelen deze gegevens op basis van de contractuele basis van uw lidmaatschap, omwille van wettelijke verplichtingen eigen aan het houden van een vzw, omdat er een gerechtvaardigd belang zit in het mogelijk maken van onze werking en het bouwen aan een functionele organisatie. U geeft ons nadrukkelijk ook uw toestemming deze gegevens te verwerken bij uw aanvraag tot lidmaatschap, waarbij u ook verklaart kennis genomen te hebben van deze privacyverklaring.

Termijn:

Deze gegevens worden bewaard zolang u lid bent van onze club en daarna nog 10 jaar.

De gegevens van andere betrokkenen (andere dan de leden) bewaren we tot het einde van de activiteit en daarna nog twee jaar.

Andere betrokkenen zijn:

  • Wie met ons contact neemt via het contactformulier op de website
  • Wie kaarten bestelt of zich inschrijft voor onze activiteiten
  • Wie deelneemt aan door de club georganiseerde wedstrijden

Uw rechten:

Wij garanderen u de uitvoering van de rechten die u door de GDPR verwerft. U kunt uw intentie uw recht te laten gelden melden aan info@fotoclubaalst.be. Hierbij omschrijft u duidelijk welk recht u wilt laten gelden.

Technische verwerking:

Uw informatie wordt verzameld op de laptop van fotoclub Aalst. Dit toestel is beveiligd met anti-malware en antivirussoftware. De informatie is afgesloten voor onbevoegde gebruikers door een password. Uw informatie wordt ook bewaard in Dropbox (cloudapplicatie). Dropbox aanvaardt de GDPR-regels.

Met wie delen wij informatie:

In principe delen wij de informatie die we verzamelen niet.

Er is echter één uitzondering. Voor het afsluiten van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor onze leden delen wij informatie met “Breedbeeld” die als tussenpersoon fungeert bij de verzekeringsmaatschappij.

Website:

Het bezoeken van onze website kan volledig anoniem gebeuren.

We gebruiken cookies voor inloggende leden en voor bezoekers die reageren op de website via een antwoordformulier. Al deze bezoekers hebben deze cooky-policy aanvaard.

Bij inschrijving voor een activiteit of wanneer u reageert via het contactformulier verzamelen wij enkel relevante gegevens zoals naam en e-mailadres.

 

Wijzigingen:

 

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd op initiatief van de vereniging. Betrokkenen worden hierover geïnformeerd via de website. Wie niet akkoord is met de nieuwe versie kan dit via email meedelen en de organisatie verlaten.